LỊCH CÔNG TÁC

THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ HOẶC THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM

Thứ 2, ngày 26/10/2020 Đăng nhập Lịch trực

Lịch trong tuần

Các đoàn công tác thường xuyên đôn đốc chỉ đạo chỉnh trang khu dân cư, xây dựng NTM

Copyright © 2018 by Đào Tuấn Vũ